Bùi Hiển - một nhà trí thức thế hệ vàng ở Việt Nam

Tại buổi tọa đàm, ra mắt sách, nữ nhà văn Lê Minh Khuê cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu văn học đã chia sẻ cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Bùi Hiển. Ảnh: L.Q.V
Tại buổi tọa đàm, ra mắt sách, nữ nhà văn Lê Minh Khuê cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu văn học đã chia sẻ cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Bùi Hiển. Ảnh: L.Q.V
Tại buổi tọa đàm, ra mắt sách, nữ nhà văn Lê Minh Khuê cùng các nhà văn, nhà nghiên cứu văn học đã chia sẻ cảm nhận về cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Bùi Hiển. Ảnh: L.Q.V
Lên top