Bức tranh nông thôn thời hiện đại

Cảnh trong phim truyền hình dài tập mang tên “Mùa hoa tìm lại”. Ảnh do VFC cung cấp
Cảnh trong phim truyền hình dài tập mang tên “Mùa hoa tìm lại”. Ảnh do VFC cung cấp
Cảnh trong phim truyền hình dài tập mang tên “Mùa hoa tìm lại”. Ảnh do VFC cung cấp
Lên top