“Bữa ăn sáng” - một dự án ảnh sâu sắc về COVID-19

Một tác phẩm trong dự án “Bữa ăn sáng” của Bonnie. Ảnhchụp lại từ màn hình
Một tác phẩm trong dự án “Bữa ăn sáng” của Bonnie. Ảnhchụp lại từ màn hình
Một tác phẩm trong dự án “Bữa ăn sáng” của Bonnie. Ảnhchụp lại từ màn hình
Lên top