BTS tái xuất James Corden Show tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19

Hình ảnh giới thiệu cho "Homefest: James Corden’s Late Late Show Special" được phát sóng vào ngày 30.3 do đài CBS cung cấp. Ảnh: Yonhap/CBS.
Hình ảnh giới thiệu cho "Homefest: James Corden’s Late Late Show Special" được phát sóng vào ngày 30.3 do đài CBS cung cấp. Ảnh: Yonhap/CBS.
Hình ảnh giới thiệu cho "Homefest: James Corden’s Late Late Show Special" được phát sóng vào ngày 30.3 do đài CBS cung cấp. Ảnh: Yonhap/CBS.
Lên top