BTS có đến 3 và TWICE có 2 thành viên suýt không được ra mắt, vì sao?

BTS, TWICE có không ít thành viên từng suýt không được ra mắt. Ảnh: Poster
BTS, TWICE có không ít thành viên từng suýt không được ra mắt. Ảnh: Poster
BTS, TWICE có không ít thành viên từng suýt không được ra mắt. Ảnh: Poster
Lên top