BTS chính thức hoãn chặng Bắc Mỹ của tour "Map of the Soul"

Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Ảnh: Yonhap/Big Hit Entertainment.
Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Ảnh: Yonhap/Big Hit Entertainment.
Nhóm nhạc Hàn Quốc BTS. Ảnh: Yonhap/Big Hit Entertainment.
Lên top