BTS, Blackpink, TWICE gặp những tranh cãi về sản phẩm mới và doanh thu

BTS, TWICE, Blackpink đều dính những tranh cãi hiện tại. Ảnh: Cắt từ clip
BTS, TWICE, Blackpink đều dính những tranh cãi hiện tại. Ảnh: Cắt từ clip
BTS, TWICE, Blackpink đều dính những tranh cãi hiện tại. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top