BTS, Blackpink công bố kế hoạch mới: Cuộc so kè tháng 4?

Blackpink, BTS hoạt động sôi sổi. Ảnh: MV.
Blackpink, BTS hoạt động sôi sổi. Ảnh: MV.
Blackpink, BTS hoạt động sôi sổi. Ảnh: MV.
Lên top