Bốn mùa trong tranh sơn mài tuyệt đẹp của các họa sĩ Việt

Đông và mận trắng. Tranh: Nghĩa Phạm
Đông và mận trắng. Tranh: Nghĩa Phạm
Đông và mận trắng. Tranh: Nghĩa Phạm
Lên top