Bom tấn Godzilla Vs. Kong đạt 11 tỉ đồng sau 1 ngày chiếu, có vượt Bố già?

Bom tấn "Godzilla Vs. Kong" có doanh thu ngày đầu tiên vẫn thấp hơn "Bố già". Ảnh: CGV.
Bom tấn "Godzilla Vs. Kong" có doanh thu ngày đầu tiên vẫn thấp hơn "Bố già". Ảnh: CGV.
Bom tấn "Godzilla Vs. Kong" có doanh thu ngày đầu tiên vẫn thấp hơn "Bố già". Ảnh: CGV.
Lên top