Bỏ xa ở Billboard, nhưng BTS chưa thể phá nổi kỉ lục này của Blackpink

BTS và Blackpink luôn có những kỉ lục mà đôi bên chưa vượt qua được. Ảnh: Cắt clip
BTS và Blackpink luôn có những kỉ lục mà đôi bên chưa vượt qua được. Ảnh: Cắt clip
BTS và Blackpink luôn có những kỉ lục mà đôi bên chưa vượt qua được. Ảnh: Cắt clip
Lên top