Bộ VHTTDL: Xử lý hiện tượng dâng sao giải hạn thành dịch vụ trục lợi

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 về tổ chức dâng sao giải hạn,lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Ảnh: CL
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 về tổ chức dâng sao giải hạn,lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Ảnh: CL
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thuỷ trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 về tổ chức dâng sao giải hạn,lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi. Ảnh: CL
Lên top