Bộ VHTTDL phê duyệt phương án phá các công trình xâm hại di sản Tràng An

Công trình xâm hại Quần thể Danh thắng Tràng An. Ảnh: Internet
Công trình xâm hại Quần thể Danh thắng Tràng An. Ảnh: Internet
Công trình xâm hại Quần thể Danh thắng Tràng An. Ảnh: Internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM