20 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Bộ tư liệu đồ sộ và thứ tài sản vô giá

Khối tư liệu đồ sộ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long trao lại cho gia đình. Ảnh: Minh Thiện
Khối tư liệu đồ sộ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long trao lại cho gia đình. Ảnh: Minh Thiện
Khối tư liệu đồ sộ về cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được nhiếp ảnh gia Dương Minh Long trao lại cho gia đình. Ảnh: Minh Thiện
Lên top