Blackpink tiếp tục lập kỉ lục YouTube, gia tăng khoảng cách với BTS, TWICE

Blackpink gia tăng thêm kỉ lục trên YouTube với TWICE, BTS. Ảnh: Cắt MV
Blackpink gia tăng thêm kỉ lục trên YouTube với TWICE, BTS. Ảnh: Cắt MV
Blackpink gia tăng thêm kỉ lục trên YouTube với TWICE, BTS. Ảnh: Cắt MV
Lên top