Blackpink công bố dự án phim tài liệu “Blackpink: The Movie”

Blackpink sẽ tái khởi động với bộ phim tài liệu “Blackpink: The Movie”. Ảnh: Xinhua
Blackpink sẽ tái khởi động với bộ phim tài liệu “Blackpink: The Movie”. Ảnh: Xinhua
Blackpink sẽ tái khởi động với bộ phim tài liệu “Blackpink: The Movie”. Ảnh: Xinhua
Lên top