Tạm dừng các hoạt động lễ hội, văn hoá nghệ thuật do dịch từ virus Corona:

Bình tĩnh, chủ động, có trách nhiệm với cộng đồng

Du khách tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 31.1.2020 chủ động đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: H.NGUYỄN
Du khách tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 31.1.2020 chủ động đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: H.NGUYỄN
Du khách tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày 31.1.2020 chủ động đeo khẩu trang phòng chống dịch. Ảnh: H.NGUYỄN
Lên top