Billboard: BTS lập kỷ lục lịch sử, vượt hẳn Blackpink, TWICE

BTS vượt Blackpink, có thêm kỉ lục mới. Ảnh: Xinhua.
BTS vượt Blackpink, có thêm kỉ lục mới. Ảnh: Xinhua.
BTS vượt Blackpink, có thêm kỉ lục mới. Ảnh: Xinhua.
Lên top