Biết chọn giá trị đích thực để Hội An trường tồn

Tác phẩm “Hội An xưa” của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh. Ảnh: Nguyễn Trinh
Tác phẩm “Hội An xưa” của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh. Ảnh: Nguyễn Trinh
Tác phẩm “Hội An xưa” của họa sĩ Nguyễn Tường Vinh. Ảnh: Nguyễn Trinh
Lên top