Bị trộm đồ trăm triệu, Pha Lê, Kỳ Duyên, Dương Triệu Vũ giải quyết ra sao?

Các nghệ sĩ đã có nhiều cách giải quyết khác nhau khi phát hiện bị trộm. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ đã có nhiều cách giải quyết khác nhau khi phát hiện bị trộm. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ đã có nhiều cách giải quyết khác nhau khi phát hiện bị trộm. Ảnh: NSCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top