Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bị Trang Trần lên án, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đanh thép đáp trả

Trang Trần (trái ảnh) và Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.
Trang Trần (trái ảnh) và Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.