Bị Trang Trần lên án, vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đanh thép đáp trả

Trang Trần (trái ảnh) và Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.
Trang Trần (trái ảnh) và Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.
Trang Trần (trái ảnh) và Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top