Bi Rain, Song Hye Kyo, IU, Kim Soo Hyun... và tuổi thơ cơ cực trước khi thành sao hạng A

Bi Rain, Song Hye Kyo, IU, Won Bin, Kim Soo Hyun  đều có tuổi thơ vất vả trước khi thành ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Ảnh: Cắt từ phim.
Bi Rain, Song Hye Kyo, IU, Won Bin, Kim Soo Hyun đều có tuổi thơ vất vả trước khi thành ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Ảnh: Cắt từ phim.
Bi Rain, Song Hye Kyo, IU, Won Bin, Kim Soo Hyun đều có tuổi thơ vất vả trước khi thành ngôi sao hạng A tại Hàn Quốc. Ảnh: Cắt từ phim.
Lên top