Bị nghi dùng thí sinh PR, nhà sản xuất gameshow "The Debut" lên tiếng

Hoàng Thùy Linh là người đầu tiên nghi ngờ Trần Văn An đạo nhạc
Hoàng Thùy Linh là người đầu tiên nghi ngờ Trần Văn An đạo nhạc
Hoàng Thùy Linh là người đầu tiên nghi ngờ Trần Văn An đạo nhạc
Lên top