Bị dính phốt đạo nhái: K-ICM, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh đã làm gì để cứu MV?

Các nghệ sĩ đã có những cách xử lí phốt đạo nhái MV khác nhau. Ảnh: Cắt từ clip
Các nghệ sĩ đã có những cách xử lí phốt đạo nhái MV khác nhau. Ảnh: Cắt từ clip
Các nghệ sĩ đã có những cách xử lí phốt đạo nhái MV khác nhau. Ảnh: Cắt từ clip
Lên top