Bị coi là “lố” khi tham gia Shark Tank, Phi Thanh Vân đáp trả

Lên top