Bị chỉ trích "làm từ thiện mà keo kiệt", H'hen Niê: Tôi rất tổn thương

H'hen Niê bị tổn thương vì những lời chỉ trích, ác ý. Ảnh: MU
H'hen Niê bị tổn thương vì những lời chỉ trích, ác ý. Ảnh: MU
H'hen Niê bị tổn thương vì những lời chỉ trích, ác ý. Ảnh: MU
Lên top