Bế mạc Liên hoan phim VN lần thứ 22: Vì sao “Mắt biếc” đánh bại “Bố già”?

Bế mạc LHP 22. Ảnh: V.V
Bế mạc LHP 22. Ảnh: V.V
Bế mạc LHP 22. Ảnh: V.V
Lên top