Bảo vật Quốc gia nằm phơi mưa, phơi nắng tại đền thờ Đinh Tiên Hoàng

Khách du lịch chiêm ngưỡng vẽ độc đáo của cặp Long sàng tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: NT
Khách du lịch chiêm ngưỡng vẽ độc đáo của cặp Long sàng tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: NT
Khách du lịch chiêm ngưỡng vẽ độc đáo của cặp Long sàng tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Ảnh: NT
Lên top