Bảo tồn di sản gắn kết với lợi ích cộng đồng

Di tích Chùa Cầu (Hội An). Ảnh: TL
Di tích Chùa Cầu (Hội An). Ảnh: TL
Di tích Chùa Cầu (Hội An). Ảnh: TL

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top