Bảo tàng tại Hàn Quốc triển lãm thực tế ảo vì lo ngại COVID-19

Thông báo đóng cửa hôm 25.2 của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: Yonhap.
Thông báo đóng cửa hôm 25.2 của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: Yonhap.
Thông báo đóng cửa hôm 25.2 của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc tại Seoul. Ảnh: Yonhap.
Lên top