Bảo tàng “sống sót” qua mùa dịch

Nghệ nhân hướng dẫn du khách gói bánh chưng tại chương trình “Vui Xuân Tân Sửu” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: NVCC
Nghệ nhân hướng dẫn du khách gói bánh chưng tại chương trình “Vui Xuân Tân Sửu” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: NVCC
Nghệ nhân hướng dẫn du khách gói bánh chưng tại chương trình “Vui Xuân Tân Sửu” tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: NVCC
Lên top