Bảo tàng Hà Nội về Bộ liệu có đông khách hơn: Nỗ lực thay đổi

Một góc thuộc Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Mai Hương
Một góc thuộc Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Mai Hương
Một góc thuộc Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Mai Hương
Lên top