Bảo tàng Đà Nẵng kể chuyện nữ anh hùng Phụng Ký bằng video

Bà Phụng Ký là nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên của Đà Nẵng, đồng thời là nữ cán bộ cách mạng anh hùng của thành phố. Ảnh: BTĐN
Bà Phụng Ký là nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên của Đà Nẵng, đồng thời là nữ cán bộ cách mạng anh hùng của thành phố. Ảnh: BTĐN
Bà Phụng Ký là nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh đầu tiên của Đà Nẵng, đồng thời là nữ cán bộ cách mạng anh hùng của thành phố. Ảnh: BTĐN
Lên top