Bảo đảm an toàn phòng dịch khi tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2021

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NT
Lên top