Bảo Anh lên tiếng về tin đồn tái hợp Hồ Quang Hiếu: Không ai biết trước được điều gì