Báo Ảnh Đất Mũi chính thức dừng hoạt động

Bìa báo cuối cùng của báo Ảnh Đất Mũi (ảnh Nhật Hồ)
Bìa báo cuối cùng của báo Ảnh Đất Mũi (ảnh Nhật Hồ)
Bìa báo cuối cùng của báo Ảnh Đất Mũi (ảnh Nhật Hồ)
Lên top