Bạn thân tiết lộ thêm về chuyện hẹn hò của Jennie (Blackpink) và G-Dragon

Bạn thân tiết lộ về chuyện Jennie (Blackpink) và G-Dragon hẹn hò. Ảnh: Instagram NV.
Bạn thân tiết lộ về chuyện Jennie (Blackpink) và G-Dragon hẹn hò. Ảnh: Instagram NV.
Bạn thân tiết lộ về chuyện Jennie (Blackpink) và G-Dragon hẹn hò. Ảnh: Instagram NV.
Lên top