Ban nhạc BTS lên tiếng ủng hộ phong trào biểu tình Black Lives Matter

Ban nhạc BTS đã lên tiếng ủng hộ phong trào Black Lives Matter trên trang Twitter chính thức ngày 4.6. Ảnh: AFP
Ban nhạc BTS đã lên tiếng ủng hộ phong trào Black Lives Matter trên trang Twitter chính thức ngày 4.6. Ảnh: AFP
Ban nhạc BTS đã lên tiếng ủng hộ phong trào Black Lives Matter trên trang Twitter chính thức ngày 4.6. Ảnh: AFP
Lên top