“Bán Đảo” có tạo được cú hích cho phòng vé Việt?

Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp
Ảnh do CGV cung cấp
Lên top