Chuyện phim của người trẻ:

“Băm nát vỉa hè” và trộn buồn vui

Hai đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân và Dương Diệu Linh trong chiều giao lưu 16.1.Ảnh: P.V
Hai đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân và Dương Diệu Linh trong chiều giao lưu 16.1.Ảnh: P.V
Hai đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân và Dương Diệu Linh trong chiều giao lưu 16.1.Ảnh: P.V
Lên top