Bài thơ cổ núi Bài Thơ bị vùi dưới đất: Tạm đào nửa mét để xác minh ban đầu

Bài thơ cổ trước đây nằm trên vách núi nhưng giờ lại bị vùi dưới đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bài thơ cổ trước đây nằm trên vách núi nhưng giờ lại bị vùi dưới đất. Ảnh: Nguyễn Hùng
Bài thơ cổ trước đây nằm trên vách núi nhưng giờ lại bị vùi dưới đất. Ảnh: Nguyễn Hùng

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top