Bài học từ thất bại của đường sách Huế

Không gian đường sách nhưng đường sách Hai Bà Trưng chủ yếu là sách cũ. Ảnh: PĐ
Không gian đường sách nhưng đường sách Hai Bà Trưng chủ yếu là sách cũ. Ảnh: PĐ
Không gian đường sách nhưng đường sách Hai Bà Trưng chủ yếu là sách cũ. Ảnh: PĐ
Lên top