Bài học từ "Mẹ ghẻ" qua chia sẻ của Hà Trí Quang, Văn Phượng, Thanh Trúc

Các nghệ sĩ chia sẻ thông điệp nhân văn sau khi phim kết thúc. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ chia sẻ thông điệp nhân văn sau khi phim kết thúc. Ảnh: NSCC
Các nghệ sĩ chia sẻ thông điệp nhân văn sau khi phim kết thúc. Ảnh: NSCC
Lên top