Bài hát mới ra của Selena Gomez bị nghi viết về tình cũ Justin Bieber

"Lose you to love me" của Selena Gomez bị nghi viết về Justin Bieber. Ảnh: glamour.com
"Lose you to love me" của Selena Gomez bị nghi viết về Justin Bieber. Ảnh: glamour.com
"Lose you to love me" của Selena Gomez bị nghi viết về Justin Bieber. Ảnh: glamour.com
Lên top