Áo dài Việt, từ triết lý đến nhân sinh

Đang có những đánh giá trái chiều về chủ trương vận động đội ngũ công chức thí điểm mặc áo dài truyền thống đi làm đầu tháng của Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thụy Bất Nhi
Đang có những đánh giá trái chiều về chủ trương vận động đội ngũ công chức thí điểm mặc áo dài truyền thống đi làm đầu tháng của Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thụy Bất Nhi
Đang có những đánh giá trái chiều về chủ trương vận động đội ngũ công chức thí điểm mặc áo dài truyền thống đi làm đầu tháng của Sở Văn hóa - Thể thao Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Thụy Bất Nhi
Lên top