Áo dài Việt lai áo tắm: Sự đột phá hay "xé nát" áo dài?

Bộ trang phục áo dài Việt lai áo tắm gây tranh cãi của Phan Thị Mơ.
Bộ trang phục áo dài Việt lai áo tắm gây tranh cãi của Phan Thị Mơ.
Bộ trang phục áo dài Việt lai áo tắm gây tranh cãi của Phan Thị Mơ.