Áo dài Huế - Từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá

Áo dài Huế từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá. Ảnh: Phan Thanh Hải
Áo dài Huế từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá. Ảnh: Phan Thanh Hải
Áo dài Huế từ sản phẩm văn hoá đến công nghiệp văn hoá. Ảnh: Phan Thanh Hải
Lên top