Ảnh du lịch và những “con cừu” Dolly

Tác giả người Pháp Nicolas Cornet có một cái nhìn khác biệt khi chụp về Việt Nam. Đây là một bức ảnh ấn tượng của ông trong triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.Ảnh: P.V
Tác giả người Pháp Nicolas Cornet có một cái nhìn khác biệt khi chụp về Việt Nam. Đây là một bức ảnh ấn tượng của ông trong triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.Ảnh: P.V
Tác giả người Pháp Nicolas Cornet có một cái nhìn khác biệt khi chụp về Việt Nam. Đây là một bức ảnh ấn tượng của ông trong triển lãm ở Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội.Ảnh: P.V
Lên top