Ấn tượng “vô tiền khoáng hậu” tại giải FLC Golf Championship 2016 Giải golf FLC Golf Championship 2016 diễn ra trong 3 ngày 30/9 - 2/10 tại sân FLC Qu