Ấn tượng sân khấu thực cảnh đầu tiên mô phỏng không gian Hội An cổ xưa

Vở diễn "Ác bá cưỡng hôn". Ảnh: H.V.M
Vở diễn "Ác bá cưỡng hôn". Ảnh: H.V.M
Vở diễn "Ác bá cưỡng hôn". Ảnh: H.V.M
Lên top